top of page

Blanka Rzewuska


Każdy człowiek jest dla niej ważny bez względu na narodowość. Całym sercem zaangażowana w pomoc uchodźcom. W Stowarzyszeniu praktycznie od początku. Poliglotka mówiąca w niepoliczalnej liczbie języków.

Kommentare


bottom of page